Wijken Bodegraven

odegraven is opgebouwd uit verschillende wijken. Dit zijn Centrum (Noord en Zuid), Tuinwijk, Vijverwijk, Dronenwijk, Broekvelden, Elzenhof en Beijenveld. In 2007 is men gestart met het bouwrijp maken van een terrein voor de bouw van een woonwijk onder de naam Weideveld.[2] geraadpleegd 30 april 2014 Door de ontwikkeling van die woonwijk is Bodegraven een postcode rijker, 2412. Aangrenzend aan die woonwijk is het Limespark ontwikkeld. Dat park heeft een grootte van 12 hectare. Naast de woonwijken beschikt Bodegraven ook over drie bedrijventerreinen: Broekvelden, Groote Wetering en de Rijnhoek.

Geef een reactie