Image

Bodegraven-Noord

Welkom bij Wijkteam Bodegraven-Noord. Het wijkteam zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn.

Heeft u ideeën voor een verbetering in uw dorp of wijk en wilt u hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten. Het wijkteam staat voor u klaar. Het Wijkteam Noord vergadert iedere  maand in ons Gemeentehuis en de toegang is openbaar. Iedere 2 maanden vergadert het Wijkteam Noord met de desbetreffende wethouder erbij.

Welkom bij Wijkteam Bodegraven-Noord. Het wijkteam zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn.

Lees verder
Image

Agenda

Naar de agenda

Heeft u ideeën voor een verbetering in uw dorp of wijk en wilt u hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten.

Het Wijkteam Noord vergadert nu online. Iedere 2 maanden vergadert het Wijkteam Noord met de desbetreffende wethouder erbij.

 Wilt u een onderwerp bespreken binnen het wijkteam dan kunt u dit per email aangeven via bodegraven-noord@dorpenwijk.nl

Image

Nieuws uit de buurt

Ontwerp bestemmingsplan Centrum
Meer informatie

Ontwerp Bestemmingsplan Centrum 2020/2021

De gemeente heeft aangegeven dat zij in verband met de corona-crisis geen inloop- en informatieavond houdt.

Omdat het nieuwe bestemmingsplan grote gevolgen kan hebben voor de inwoners, vindt het wijkteam het belangrijk dat de bewoners geïnformeerd worden en makkelijk vragen kunnen stellen.

Bestemmingsplannen zijn voor inwoners vaak complex.

De aanpassingen van het plangebied en de aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan Centrum 2020 kunnen echter grote gevolgen hebben voor de bewoners in het plangebied maar zeker ook voor de bewoners in de omliggende wijken en gebruikers van het centrum.

Het bestemmingsplan Centrum gaat o.a. over de mogelijkheid om woningen te realiseren in dit gebied maar ook over het parkeren.

Wij houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen de buurt. Lees alle berichten op onze nieuwspagina.

Naar de nieuwspagina
E-mail alerts over Nieuws

Verkeersplan 2.0

Het wijkteam Bodegraven Noord ondersteunt het burgerinitiatief Verkeersplan 2.0.

Om een goed bereikbaar en leefbaar centrum te houden horen wij ook graag uw mening over de bereikbaarheid van het centrum en de straten daaromheen.

Geef uw mening via bodegraven-noord@dorpenwijk.nl.

Image
Image

Contact

Image