Image

Bodegraven-Noord

Welkom bij Wijkteam Bodegraven-Noord. Het wijkteam zet zich in om de leefbaarheid in de wijk te bevorderen. Bodegraven-Noord omvat het gebied in de bebouwde kom van Bodegraven ten noorden van de spoorlijn.

Heeft u ideeën voor een verbetering in uw dorp of wijk en wilt u hierover van gedachten wisselen? Laat het ons weten. Het wijkteam staat voor u klaar. Het Wijkteam Noord vergadert iedere  maand in ons Gemeentehuis en de toegang is openbaar. Iedere 2 maanden vergadert het Wijkteam Noord met de desbetreffende wethouder erbij.

Lees verder

 Een dorpsvisie voor Bodegraven - Denk mee en geef uw mening!
De wijkteams van Bodegraven werken samen met de gemeente en de ondernemersverenigingen aan een dorpsvisie. In deze visie verwoorden we wat we belangrijk vinden voor de toekomst van Bodegraven. Waar willen we staan als dorp over 20 jaar? Wat willen we behouden en wat moet er verbeteren? Om hier antwoord op te kunnen geven hebben we uw hulp nodig!

Al veel mensen hebben via een eerste korte enquête in oktober hun mening gegeven. Oplossen van het woningtekort, een gezellig, leefbaar en toegankelijk centrum

Gebruik deze link om de enquête online in te vullen: surveymonkey.com/r/dorpsvisiebodegraven. Dit kan tot 22 februari 2021.

Image

Agenda

Vergadering woensdag 15 juli 20.00 uur Openbare vergadering is weer toegestaan per 01-09-2020 (graag vooraf aanmelden via Bodegraven-Noord@dorpenwijk.nl). Agenda: Bouwplannen voormalige complex Burggraaff / Bouwplannen voormalige Jones&Jones / Concept Bestemmingsplan Centrum

Naar de agenda
Image

Nieuws uit de buurt

De gemeente heeft aangegeven dat zij in verband met de corona-crisis geen inloop- en informatieavond houdt.

Omdat het nieuwe bestemmingsplan grote gevolgen kan hebben voor de inwoners, vindt het wijkteam het belangrijk dat de bewoners geïnformeerd worden en makkelijk vragen kunnen stellen.

 

Bestemmingsplannen zijn voor inwoners vaak complex.

De aanpassingen van het plangebied en de aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan Centrum 2020 kunnen echter grote gevolgen hebben voor de bewoners in het plangebied maar zeker ook voor de bewoners in de omliggende wijken en gebruikers van het centrum.

Het bestemmingsplan Centrum gaat o.a. over de mogelijkheid om woningen te realiseren in dit gebied maar ook over het parkeren.

ontwerp bestemmingsplan
meer informatie

Wij houden je graag op de hoogte van alle ontwikkelingen de buurt. Lees alle berichten op onze nieuwspagina.

Naar de nieuwspagina
E-mail alerts over Nieuws
Image
Image

Contact