Bestuursleden

&


Bestuursleden


Bestuursleden

Voorzitter

Sietse Bonnema

Penningmeester

Sietse Bonnema

Secretaris

Henk van der Neut

Overige leden

  • Peter van Harskamp
  • Gijs Hogenveen
  • Caroline van der Neut-Joose
  • Fokke Hoornstra
  • Erna Zoomers;

Heeft u vragen dan horen wij dat graag (bodegraven-noord@dorpenwijk.nl).