Bestuursleden

Voorzitter: Sietse Bonnema

Penningmeester: Mark Verheijke

Secretaris: Erna Zoomers

Heeft u vragen dan horen wij dat graag (bodegraven-noord@dorpenwijk.nl).