Welkom

  Welkom bij Wijkteam Noord van Bodegraven Eerst volgende openbare vergadering: i.v.m. conorabeperkingen zijn er geen openbare vergaderingen. Voor informatie mail naar  bodegraven-noord@dorpenwijk.nl Onderwerpen die spelen:  Bouwplannen Kerkstraat (voormalige Burggraaff …

Resultaten enquête dorpsvisie

Méér betaalbare woningen, groen & versterken karakter De wijkteams van Bodegraven werken samen met de gemeente en de ondernemersverenigingen aan een dorpsvisie. Hierin verwoorden we wat belangrijk is voor de …

Enquete Dorpsvisie

Een dorpsvisie voor Bodegraven De wijkteams van Bodegraven werken samen met de gemeente en de ondernemersverenigingen aan een dorpsvisie. In deze visie verwoorden we wat we belangrijk vinden voor de …

Meer informatie

1-7-2020 Het plangebied Het gebied waarvoor het bestemmingsplan gaat gelden is groter geworden. Mogelijke gevolgen: – Parkeerplan wordt aan het bestemmingsplan gekoppeld waardoor de blauwe zone heel groot wordt en …

Ontwerp bestemmingsplan Centrum 2020

Plangebied   Het plangebied is het gebied zoals in figuur 1. door de gele lijn  omlijnd. Het Bestemmingsplan Centrum 2020 gaat voor de hele gebied gelden, zowel voor bedrijven als …

Nieuwe website

We hebben een nieuwe layout op onze website! Deze is ontworpen en gerealiseerd door Burovink.nl! Veel plezier met rondkijken!