Resultaten enquête dorpsvisie

Méér betaalbare woningen, groen & versterken karakter

De wijkteams van Bodegraven werken samen met de gemeente en de ondernemersverenigingen aan een dorpsvisie. Hierin verwoorden we wat belangrijk is voor de toekomst van Bodegraven. De mening van inwoners, organisaties en ondernemers staat hierbij centraal. Daarom organiseerden we in februari en maart een enquête over de toekomst van het dorp. Ruim 400 mensen hebben de enquête ingevuld!

Inwoners van Bodegraven waarderen het karakter van het dorp – kleinschalig, landelijk, betrokken en historisch – en de voorzieningen en goede bereikbaarheid. Er is vooral behoefte aan meer woningen voor starters én senioren en dat het dorp groener, gezelliger en duurzamer wordt. Ook vinden inwoners lokale werkgelegenheid en ruimte voor (kleine) bedrijven belangrijk. Voor nieuwe woningen zien Bodegravers mogelijkheden aan de randen van het dorp zoals in het noorden en het zuidoosten, door aan te bouwen bij Weideveld. Bij ontwikkeling wordt om behoud en versterking van het dorpse karakter gevraagd.

Bodegravers zijn gedreven om mee te denken over het dorp én aan de slag te gaan, bijvoorbeeld door duurzame energie op te wekken. Ze hebben wel behoeft aan duidelijke communicatie en informatievoorziening vanuit de gemeente en duidelijkheid wat er gedaan wordt met hun inbreng. Met de inbreng uit het dorp gaan we aan de slag bij het verder uitwerken van de visie.

Klik op Samenvatting enquête Dorpsvisie om de rest van de resultaten te bekijken. De komende tijd werken we verder aan een eerste versie van de dorpsvisie. Ook over deze visie kunt u straks meepraten. We houden u via deze website op de hoogte.

Zo puzzelen we samen aan de toekomst van Bodegraven!

Geef een reactie