archief

Archiefwet

 

Dat gemeentelijke websites stichtingen op grond van de Archiefwet bewaard moeten worden, is iets waar al vele jaren geleden voor het eerst aandacht voor is geweest. Je zou dus denken dat dit al goed bekend is bij gemeenten. Nu het echter steeds vaker voorkomt dat informatie op een website niet meer in een andere fysieke vorm beschikbaar komt, groeit het belang, zowel vanuit het oogpunt van de recht- en bewijs zoekende burger als vanuit het cultuurhistorisch perspectief, om websites van de overheid blijvend te bewaren.